26.11.05

Primera prova

Ja estic al món dels blogs, espero aprendre i poder utilitzar el meu diari com a eina d'activisme polític i de reflexió personal.